Garanciális feltételek

I., A kellékszavatosság a visszterhes szerződések hibás teljesítésének objektív szankciója. A kötelezett - gyártómű - szavatol azért, hogy a szolgáltatás tárgya, a teljesítéskor megfelel a törvényes vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A jogosultat illető szavatossági jogok kielégítésének sorrendje: kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás.

 

A szavatossági kötelezettség objektív, a kötelezett csak annak bizonyításával mentheti ki magát, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, tehát nincs okozati összefüggésben tevékenységével. A jogosult tartozik bizonyítani, hogy a hiba fennáll, s oka a kötelezett működési körében keletkezett. A szavatossági felelősség megállapításához - esetünkben - a hiba gyártási eredetének megállapításán túl elévülési és objektív (jogvesztő) határidőket is megállapítanak a jogszabályok.

 

Bármelyik feltétel hiánya a kötelezett (gyártómű) szavatossági felelősségét kizárja. A kellékszavatosság hatályos szabályait a PTK 305-311. paragrafusai; a gazdálkodó szervezetek szállítási és vállalkozási szerződéseiről szóló 7/1978. (II.1.) MT.sz. rendelet; valamint az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről rendelkező 11/1985. (VI.2.) ÉVM-IpM-KMMÉM-BkM. számú együttes rendelet tartalmazzák. II.,A hiba gyártási eredetének megállapításához, a gyakorlati szervizelési munka által kialakított szempontokat az alábbiak szerint foglaljuk össze azzal, hogy a szavatossági felelősség megállapításához, vagy az igény elutasításához csak az összes körülmény alapos vizsgálata vezethet el. Az egyes hibafajták besorolása tehát csak tájékoztató jellegű és példálózó.

1. Általában nem áll fenn a szavatossági felelősség:

a) Karbantartás körébe tartozó hibaokok tekintetében;

 • tömszelencék utánszabályozása,
 • vízkövesedés és vízszennyezettség miatt előállott tömítetlenség és szelepzárási hibák,
 • beépített szűrők, perlátor eltömődése okozta kifolyási rendellenesség,
 • szakszerűtlen tisztításból eredő felületi meghibásodások - galván- és (vagy) festékréteg leválása - karcosság, mattosság.

b) Szereléssel összefüggő hiba okok esetében:

 • szakszerűtlen szerelésből adódó működési rendellenességek, deformálódások, törések, felületi meghibásodások.

c) A használat során keletkezett hiba okok közül:

 • tömítő "O" gyűrűk, szelepzáró gumitárcsák, bőr, ill. fíber alátétek cseréje, feltéve, hogy a hibát természetes elhasználódás idézte elő, s nem gyártási fogyatékosság,
 • túlerőltetett szelepnyitás-szelepzárásból keletkezett szeleporsó meghibásodás, menetszakadás,
 • kezelőelemek szakszerűtlen működtetéséből eredő repedések, törések,
 • a szerelvények rendeltetésellenes felhasználása esetén, ha a szállított közeg támadja meg a szerelvények fém, műanyag vagy gumi alkatrészeit,
 • helytelen, durva használatból eredő törések,
 • kézi zuhanyoknál rendellenes használatból eredő gégecső szétcsúszás, kiszakadás.

2. Általában fennáll a szavatossági felelősség:

 • az öntvény vagy a préstest gyártási hibájából eredő törés, repedés,
 • anyaghibából eredő törés, repedés, lyukacsosság, lunkerosság, tömörtelenség,
 • falelvékonyodás miatt előállott tömörtelenség,
 • lágy és keményforrasztással összekötött alkatrészeknél keletkezett szétválások, vagy tömörtelenség (amennyiben az nem erőszakos beavatkozás következménye),
 • csatlakozó alkatrészeknél - menetes, ragasztott kötések, gyártási, összeszerelés pontatlanságból eredő lazulások, szorulások, tömítetlenség,
 • galván- és festékbevonatú szerelvényeinknél, technológiai mulasztásokra visszavezethető foltosodás, leválás,
 • keramikus felsőrésszel építette szerelvényeknél a kerámia záróelemek törése, repedése, záróképességének elvesztése (ha nem szakszerűtlen beavatkozás következménye),
 • termo-keramikus csaptelepeknél, a termo-elem meghibásodása, feltéve, hogy nem állapítható meg szakszerűtlen beavatkozás).


Az összes körülmény szakszerű, elvárható gondosságú, a gyártómű piaci presztízsére is tekintettel levő mérlegelése eredményétől függően az 1/c. pontban felsorolt hibaokok egy részének esetében is megállapítható a gyártómű szavatossági felelőssége és ebből eredő kötelezettsége.
 

JÓTÁLLÁS TEKA ÉS MOFÉM GYÁRTMÁNYÚ TERMÉKEKRE

Minden teka magyarország által gyártott és forgalmazott termékre a kötelező 1 év garancia helyett 2 évet biztosítunk!!!
Ennek érvényesítéséhez elegendő hogy vevőnek meglegyen a terméket azonosító számlája.    
A fentiekben leírt 2 évnél több jotállást biztosítunk a következő termékekre, a leírt feltételekkel
 

Termék Jótállási idő (év) Jótállás kiterjed Jótállási feltételek Kivétel
Ipari szerelvények 5 házra és minden alaktrészéire terméket azonosító számla
AHA golyóscsap 10 házra és minden alaktrészérie terméket azonosító számla vizfőcsapok
sarokszelepek 5 házra és minden alaktrészérie terméket azonosító számla
Csaptelepek és zuhanyrendszerek 5 házra, alkatrészeire és felszállócsőre terméket azonosító számla és garancia jegy festett felületekre, gégecsőre és zuhany fejre 2 év
Teka gránit mosogató tálca 10 tálca anyagára terméket azonosító számla leresztő és egyéb kiegészítőkre 2 év
Teka rozsdamentes mosogató tálca 75 tálca anyagára terméket azonosító számla leresztő és egyéb kiegészítőkre 2 év
MOFÉM rozsdamentes mosogató tálca 25 tálca anyagára terméket azonosító számla leresztő és egyéb kiegészítőkre 2 év


Garancián belüli garanciális ügyintézés módja a vevő ígényének megfelelően postai úton,
vagy a felszerelés helyszínén  javítás az országos szervízhálózatunkkal bejelentést követően legkésőbb 8 munkanapon belül
Amennyiben a jótállás feltétele a garancia jegy megléte is és a vevőnek nincs meg a garancia jegye, akkor csak a 2 év jótállási időt tudjuk biztosítani.
Ebben az esetben a számla másolatának átadása szükséges  a szervizes részére.
Csaptelepek működési tartamánya 5-80 ˚C között